torsdag 28 januari 2016

Älska din dröm - Yvan Sagnet

Min recension för Mål & Medel.

”Det gällde att prata, prata och åter prata, hela tiden och med allihopa. Förläggningen förvandlades på det viset till ett enda stort permanent möte” – Orden är från Yvan Sagnets reportagebok ”Älska din dröm – Italiens osynliga slavarbetare i strejk”.

Arbetarna jobbar på ackord, de får 3,5 euro för att plocka 300 kg tomater. Och då tar ”korpralen” 5 Euro för att köra dem fram och tillbaka till arbetet. En färd de är förbjudna att ordna själva. Korpralerna är en gangsterkombination av förmän och arbetsförmedlare som är anlitade av jordbruksägarna för att pressa så mycket arbete som möjligt ur arbetarna. När de krävs på ännu mer arbete för samma lön utbryter en spontan strejk. Hur den förlöper, efterspelet och vad som händer innan är huvudfåran i Sagnets bok. Men den börjar redan i hans barndoms Kamerun, med de orealistiska förväntningarna på Europa: ”Jag var, i likhet med alla mina landsmän, övertygad om att det i ett västerländskt land räckte med att visa arbetslust för att bli rik och lycklig.”
Fallet från drömmarnas moln blir brutalt. När Sagnet inte klarar studierna tar han jobb som tomatplockare.Strejkens mål är höjda löner, men snart dras strejkledningen in i tröstlösa förhandlingar om korpralsystemet och om arbetsförmedlingen. Förhandlingar som inte förs med jordbruksföretagarna, utan med politiker. Den ekonomiska kampen blir en politisk kamp. Här saknar jag också information: varför fortsätter de strejkande dessa förhandlingar? Hur slog deras strejk ekonomiskt mot företagen? De strejkande lämnar inte förläggningen. Men det är för mig oklart vad som händer ute på tomatfälten: arbetsplatserna. Lyckas företagen rekrytera andra plockare eller inte?
Här går strejken mot sitt resultat: för arbetarna blir det inte bättre, inga högre löner, men grunden läggs för en lagstiftning mot korpralerna. Om det fungerar i praktiken är mer tveksamt.
Vid strejkens utbrott var förläggningen ett permanent möte. Men efterhand verkar strejkledningen sluta prata med de andra arbetarna och istället går deras tid åt till förhandlingar, att prata med politiker, forskare, journalister och tillresta aktivister.
Och i tystnaden mellan tomatplockarna och strejkledningen uppstår en splittring. Det är en viktig lärdom från en viktig bok.

Henrik Johansson
Yvan Sagnet, Älska din dröm – Italiens osynliga slavarbetare i strejk, Celanders förlag, 2015.

Läs gärna också den här längre recensionen på Dixikon.
Bokus och Adlibris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar