måndag 11 juni 2012

Jalusi - Alain Robbe-Grillet

Publicerad under namnet Åverkan på en bok i Tidningen Kulturen.Omslaget är skogsgrönt och har vissa skavanker, som förmodligen kommer från slitage. Bokens höjd är 185 mm, bredd 100 mm och tjockleken mäts till 15 mm. Om man slår upp boken syns en fuktskada längst ner på ryggens insida, den upphör på sid 122. I denna text ignoreras en del av bibliotekets anmärkningar.

Sidnummer och åverkan;
7: Vid fjärde stycket ett blyertskryss, även vid femte stycket ett liknande kryss, det senare krysset sammanfaller med en trolig kaffefläck.
11: Någon har, med blyerts, skrivit ”avund” och dragit ett streck vid andra stycket.
13: Någon har, med blyerts, skrivit ”avund” och dragit ett streck vid tredje stycket. Strecket är längre än det på sid 11, kanske dubbelt så långt.
14: Någon har, med blyerts, skrivit ”avund” och dragit ett streck vid dialogen. Man kan undra om denna någon inte känner till att ”Jalusi”, som är bokens titel, har en dubbel betydelse; både i form av avundsjuka, svartsjuka samt som beteckning för ett förhänge till fönster. Kände denna någon till det vore det kanske uppenbart att ”avund” skulle förekomma i boken.
15: Vid stycket längst upp står skrivet (med blyerts hädanefter om inget annat anges) ”Kritik”. Längre ner på samma sida, vid tredje stycket, står det ”konstigt”.
17: För fjärde gången står nu ”avund” antecknat … Längre ner på sidan står ”Försvarar A. förnekar avund”.
18: Ordet ”deskriptiv” och ett streck över två stycken.
19: Detta är inte acceptabelt, någon har nu, för femte gången, skrivit ”avund” och markerat tredje stycket. Man kan tycka att denna någon borde ha insett att avund är ett av bokens tema, kanske till och med det bärande temat.
20: ”avund och överdrivet deskriptivt” … samt klamrar för de två sista styckena och sidnumret är inringat.
21: Något som påminner om ett brännmärke överst till höger, det är tänkbart, rentav sannolikt, att ”någon” har rökt en cigarett och har tappat den under läsningen. ”skäl?” vid repliken: ”Jag tror nog ändå att jag ska ge mig av”, säger Franck.
23: Vid sidan av en längre miljöbeskrivning har någon skrivit ”Det skiter jag i!!”. Uppenbarligen börjar någon få nog av boken. Det finns ingen anledning att använda sig av två utropstecken i följd. Det är värre än att använda tre. Många svensklärare delar den uppfattningen. Sidnumret är inringat.
24: Någon har skrivit ”skit” högst upp på sidan. En förklaring kan vara att läsaren var trött efter sitt utbrott på sidan innan och har resignerat.
25: En ny karaktär, en inföding, kommer in i handlingen, det stycket är markerat med klammer och kommenterat med ett mycket stort utropstecken.
27: Klammer kring ett stycke om infödingen.
28: Högst upp till vänster står det ”Vet att det är morgon!”. Längre ner står ”Känner de varandra?” och det avslöjar att läsaren inte läst lappen som sitter inklistrad längst bak i boken. Klammer kring infödingen. Igen.
29: ”Vad gör hon!!”, vid första stycket. Observera: två utropstecken!! (sic!)
30: Vid dialogen står det ”Flört”.
31: ”GLOR”
32: Streck vid ett stycke. Texten ”ohyfsad”.
34: Inringat sidnummer. Någon har skrivit ”rasism” vid andra stycket.
36: Ett stycke om en ”neger” är markerat.
40: Det verkade en stund som om anmärkningen ”avund” inte skulle återkomma men här kommer den igen!
48: Någon har skrivit ”Att Någon i anslutning till beskrivningen av bananplantagets rader på s. 28 i mitt ex av den sv. utgåvan av Jalusi anmärkt” längst ner på sidan.
54: Ett stycke om infödingen på bron har markerats med ett streck.
56: Längst ner står skrivet ”att nån på sidan 26 i mitt exemplar av Jalusi, som helt upptas av en beskrivning av sin åsikt med bläck: inpräntat ilsket ”Det skiter jag i!”
57: Längst ner på sidan: ”t.s. 26 fogat en ilsken kommentar med bläck” samt (inringat med blyerts) ”infogat en kommentar med bläck:”
60: Orden ”är angelägen” är understrukna (det är Franck som är angelägen).
69: Längst ner på sidan, en smula till höger om mitten, finns ett förmodat tumavtryck, färgen antyder att tummen är fläckad av kaffe.
101: Någon har ritat en sovande hund i högermarginalen.
105: Ett misstänkt procenttecken.
Näst sista sidan: tolv stämplar. Den första 02.03.71 och den sista 92.02.10. Det är intressant att Malmö Stadsbibliotek under dessa drygt tjugo åren vänt ordningen på datumstämpeln.

----

Textens huvudperson bor på Malmö Stadsbibliotek. För den som läst denna essä eller recension och vill veta lite mer om boken eller författaren i fråga rekommenderar jag Kill Karaoke eller SvD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar