tisdag 20 mars 2012

Sätt varningsetiketter på vapen

Det har blivit allt mer uppenbart att en del av de som köper vapen av Sverige inte har förstått att dessa inte skall användas för annat än övning. Det kan inte tolereras. Jag föreslår därför att alla svenska vapen hädanefter skall märkas med varningsetiketter liknande dem som finns på tobaksprodukter. I många fall kanske det är så att de politiker och höga militärer som köper in vapnen förstår detta, med den menige soldat eller polis som får det i sin hand tror att det är "okej" att t ex skjuta demonstranter med det. Det är inte okej. Sverige måste sätta ner foten här.

Förslag på formuleringar (fler förslag tar tacksamt emot):
Vapen dödar!
Vapen kan allvarligt skada din egen och andras hälsa!
Detta vapen får bara användas i fredbevarande insatser som syftar till att flickor ska få rätt att gå till skolan!

Läs även min förra post: Sälj vapen till gängen

Läs mer om FOI och vapenhandeln: Sr Dn

Nu kan man också följa mig på twitter för att bland att få uppdateringar från bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar