söndag 21 oktober 2012

Hermann Hesse om Franz Kafka

Angående mitt förra inlägg: Att förstå

Kafkas berättelser är inte avhandlingar om religiösa, metafysiska eller moraliska problem, utan diktskapelser. Den som är i stånd att verkligen läsa en diktare, nämligen utan frågor, utan att vänta sig intellektuella eller moraliska resultat, helt enkelt beredd att acceptera vad diktaren har att bjuda – åt den läsaren skänker dessa verk på sitt språk varenda svar som han bara kan tänka sig.
  Hermann Hesse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar