tisdag 2 april 2013

Amalthea socialistiska litteraturfestival

Till helgen är det Amalthea socialistiska litteraturfestival. Det är ett späckat program. Jag ska snacka på lördag kl. 16.00. Då kommer det gå att förhandsboka min romandebut Av kött och blod för det futtiga festivalpriset 60 kr.

Och här är hela programmet:

Det är dags att prata om klass.
5-7 april på Amalthea Bokkafé, Kristianstadsgatan 41c i Malmö.

Vi saknar en levande diskussion om klassamhället och anser litteraturen vara en given ingångspunkt till denna. När både ett individualistiskt lyckosökande och skuldbeläggande är accepterad norm ser vi det som en lyckad strategi att kollektivt påminna oss om samhällets strukturella brister.

Litteraturfestivalen är gratis, liksom alla arrangemang på Amalthea alltid är gratis.
Det kommer finnas frukost, lunch och middag till självkostnadspris.

Amalthea Bokkafé är obundet från politiska partier och organisationer och drivs helt ideellt. Donationer mottages tacksamt och går främst till inköp av nya böcker samt Amaltheas hyra (om du så önskar går det bra att öronmärka din donation till ett visst ändamål).

Festivalen är ett samarbete mellan Amalthea Studieförening, Amalthea Bokkafé och ABF.
Du kan också följa informationen via facebook.

Ett program i utskriftsbart format kommer!Fredag 5 april 

17.00 Invigning

17.30 Lyckliga i alla sina dagar - Nina Björk
Författaren och journalisten Nina Björk talar utifrån sin bok Lyckliga i alla sina dagar (2012) som är en
uppgörelse med dagens konsumtionssamhälle och systemet vi lever i.
Det handlar om pengar. Och det handlar om människor. Vilka är deras värden? Vilka deras värderingar? Och vad händer när själva människolivet blir en fråga om förtjänst?

19.30 Jenny Wrangborg läser dikter
Jenny Wrangborg skriver poesi och prosa, bland annat om arbetets villkor i restaurangbranschen, om solidaritet och tillkortakommanden i den fackliga kampen i en bransch där få är organiserade och arbetsgivarna hårdföra. Förutom diktsamlingen Kallskänken (2010) medverkar hon i en rad fackförbundstidningar, antologier och samarbetar med musiker.

20.00 Att skriva - Lidija Praizovic
Lidija Praizovic berättar om sitt skönlitterära projekt hon skrivit på under de senaste tre åren. Det har handlat om att bokstavligen skriva sig in i livet, våga leva, ta plats, göra sin röst hörd, genom att skriva. Det finns en stark subjektivitet i texten, som skrivs fram med en enorm våldsamhet.

Lördag 6 april

10.00 Litterär frukost med Liv Strömqvist och Sara Granér
Utifrån besökarnas insamlade frågor kommer Liv och Sara att samtala med Anna Kallos om klass och litteratur.

11.30 Litteratur som klasspolitik - Magnus Nilsson
Många arbetarförfattare har försökt använda litteraturen som ett medel för att bekämpa de klassorättvisor som arbetare utsätts för under kapitalismen. Dessa försök aktualiserar en lång rad frågor om estetik, litteraturens produktionsvillkor, kulturpolitik som är värda att analyseras och diskuteras. Magnus Nilsson är professor i litteraturvetenskap vid Malmö högskola och forskar om svensk arbetarlitteratur, frågor om litteratur och klass, frågor om litteratur och etnicitet och heavy metal.

13.00 Hopsnackat, Hopskrivet, Slutsnackat - Frances Tuuloskorpi
Folkrörelse på arbetsplatsen är samlingsnamnet på en serie antologier med berättelser från arbetsplatser där man på olika sätt försökt använda och utveckla kollektiv styrka. Frances Tuuloskorpi, redaktör för bokserien berättar om böckerna och om egna och andras erfarenheter av arbetsplatskamp. Mer om projektet finns på folkrorelselinjen.wordpress.com.

14.30 Arbetsplatsrapporter som ansiktslös arbetarlitteratur – Panelsamtal
Vad fyller arbetsplatsrapporter för syfte? Kan man kalla arbetsplatsrapporter för litteratur? Är det tillåtet för arbetare att skriva arbetarlitteratur, eller skrivs den av journalister/ författare? Vad gör det med tolkningsföreträdet?

I panelen
Magnus Nilsson - som också håller föredraget Litteratur som klasspolitik, se den punkten.

Historikern Andrés Brink Pinto. Har bl. a. skrivit avhandlingen Med Lenin på byrån : normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939 samt varit redaktör för boken Det stora elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal.

Maja Hansen. Verksam i Malmö och har skrivit bidrag till Världens Ende-antologierna. Maja har en bakgrund i Syndikalistiska Ungdomsförbundet och är involverad i gruppen Motarbetaren som bland annat arrangerar den årliga klasskampskonferensen Vår Makt.

Moderator är Malin Reimerthi. Malin har en förkärlek till modern svensk arbetarlitteratur och läser på masterprogrammet i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

16.00 Att skriva skönlitterärt om arbete och klass - Henrik Johansson
Henrik Johansson talar om att skriva skönlitterärt om arbete och klass utifrån sin roman Av kött och blod. Hur han skriver, vad han skriver och varför. Boken är en blandning av arbetarroman och deckare som utspelar sig i ett malmöitskt restaurangkök.

17.30 Serieperformance om klass - Dotterbolaget
Dotterbolaget är ett feministiskt serietecknarnätverk för kvinnor och transpersoner. Genom högläsning och bildvisning kommer de att tolka egna och andras verk utifrån temat klass.

Söndag 7 april

10.00 Deltagänget & aktivismdokumentation – Salka Sandén
Salka Sandén är författare till aktivistromanen Deltagänget, skribent och före detta chefredaktör för tidningen Arbetaren. Föredraget tar sin utgångspunkt i romanen Deltagänget och dess tillkomsthistoria, för att utmynna i ett samtal om litterär och annan konstnärlig dokumentation av aktivism och aktivisthistoria.

11.30 Att skildra klass på teaterscenen - Ulf Stenberg och Emil Rosén
Teater Fryshuset står för en annan typ av klasskildring än den etablerade teaterscenen, de är en sakfrågepolitisk teater som står på ungdomarnas sida. De talar om vanmakt och utanförskap, hopplöshet och misstro mot polis, myndigheter och samhälle. De ställer frågor med komplicerde svar; Hur har det blivit så? Teater Fryshuset har tidigare gjort succén Topboy, en huliganberättelse som visar hur våldet blir en drog, med en ofrånkomlig baksmälla.”Förorten brinner” är en pjäs om ungdomars utanförskap och flykten in i en destruktiv livsstil.
Ulf Stenberg och Emil Rosén är grundarna och konstnärliga ledarna. De kommer att berätta om den konstnärliga processen att skildra det som är i skuggan, vad ville de få ut och vad har reaktionerna blivit? Vilken funktion tycker de att Teater Fryshuset har att fylla i ett segregerat klassamhälle?

13.00 Om varat och varan (då & nu) - Kajsa Ekis Ekman
Författaren Kajsa Ekis Ekman kommer att tala utifrån sin uppmärksammade debattbok Varat och varan. Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan (2010) som handlar om hur det gick till när prostitution plötsligt började kallas sexarbete, och om en annan sorts prostitution - handeln med graviditet, surrogatmödraskap, och vad som hänt i dessa frågor under de två år sedan boken kom ut.

14.30 Död åt arbetslinjen – länge leve arbete - Paula Mulinari
Som en konsekvens av allt ökade klassklyftor, en ekonomisk kris (som också har drabbat medelklassen) och politisk mobilisering har frågor om klass och arbete återigen intagit den akademiska och offentliga arenan, något som är både nödvändigt och viktigt. En viktig del i denna debatten har en arbetskritik varit. Var finns fokus i denna debatt, vilka gruppers intressen är det debatten fokuserar på? och vad har den för politiska konsekvenser? är några av de frågor som kommer att beröras. Paula Mulinari är doktor i genusvetenskap och lektor i socialt arbete vid Malmö Högskola.

16.00 Workshop i feministiskt skrivande - Malmös Feministiska Nätverk
Vad är feministiskt skrivande och vad innebär det i praktiken? Är det endast politiska manifest och uttryckligen feministiska texter som kan räknas som just feministiska? Vem är det som avgör om en litterär text är feministisk och vad kan en feministisk text ha för betydelse för samtiden?
I en öppen workshop ska vi göra en djupdykning i feministisk litteratur och slita sönder meningarna. Vad innebär exempelvis porträtteringar av sexualitet och kärlek för om en text ska kategoriseras som feministisk? Och vad har ordval, pronomen och beskrivningar för betydelse för litteraturen och feminismen?

Malmös Feministiska Nätverk är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som har funnits sedan 2011. De arbetar för att främja den feministiska rörelsen i Malmö och Sverige genom att knyta samman olika grupper och skapa debatt och uppmana till aktivism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar